Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 292

На основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, както и заявление вх.№ 94-Г-28 / 02.03.2011 г. от Гина Атанасова Филипова и Христина Атанасова Койнова

заповед № 292 заповед № 292
дата на публикуване: 2011-08-05 16:08:59 | големина: 63.50 KB
|