Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 291

На основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл. 134 ал. 2, т. 1 и т. 6 от ЗУТ и § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, както и заявление вх.№ 94-М-93 (2) / 29.07.2011 г. отМилка Тодорова Златанова

заповед № 291 заповед № 291
дата на публикуване: 2011-08-05 16:06:58 | големина: 63.50 KB
|