Новини

ПОКАНА

Управителния съвет на Спортен клуб – ски "Рожен” гр. Чепеларе свиква общо отчетно – изборно събрание на 23.06.2014 г. от 18.00 ч. в заседателната зала на Община Чепеларе със следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове
2. Отчет за работата на УС на Сдружение Спортен клуб "Рожен - гр.Чепеларе
         Докладва: Председателя Слав Аговски
3. Отчет за работата на КС на сдружение Спортен клуб "Рожен
4. Приеманe на отчета на УС и освобождаване от отговорност на председателя и членовете му.
5. Приеманe на отчета на КС и освобождаване от отговорност
6. Промени в устава на спортния клуб.
7. Избор на нов УС и председател.
8. Избор на нов КС.

Каним всички скиори и граждани на Община Чепеларе да присъстват и споделят своите идеи и проявят активна позиция.

От Председателя на Сдружение Спортен клуб "Рожен