Обявления и заповеди

ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЧЕПЕЛАРЕ

На тържествено заседание на Общински съвет- Чепеларе, проведено на 23.05.2014г., в 11.00 часа, бяха присъдени отличия:

„Почетен знак на Община Чепеларе” на ВАСИЛ ИВАНОВ ВЕНИНСКИ

Грамота и парична награда на:

ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА КАСАБОВА, ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА МАНДОВА, РАДОСЛАВ ДИМИТРОВ ЯНКОВ, СТЕФАН ИЛИЕВ ПРИСАДОВ,

които със своята успешна професионална и творческа реализация, и активна обществена дейност, дават своя принос за развитието на града и съхраняване на неговите традиции.