Новини

ПОКАНА

На основание чл. 41, ал. 1 от Правилника за организиране дейността на Общински съвет, Председателят на Общински съвет – Чепеларе свиква общинските съветници на ХVІ-то извънредно тържествено заседание на общинския съвет на 23.05.2014 година /петък/ от 11.00 часа, в заседателната зала на Община Чепеларе, при следния ДНЕВЕН РЕД: