Открити процедури

Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по инвестиционен проект № 21/321/01435 на Община Чепеларе”, по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Обект „Рехабилитация на Път SML2322/SML1314 п.к. II-86 – м. Чудните мостове/ - Забърдо / от км 0+000 до км 2+500; Рехабилитация на Път SML2311 / ІІ – 86 / Хвойна – Орехово от км 0+000 до км 7+251, от общинската пътна мрежа на община Чепеларе, обл. Смолянска;” Обособена позиция 2: Обект „Реконструкция на водопроводна мрежа в с.Богутево, общ.Чепеларе, Главен клон от т.193 до т.103
Дата на публикуване: 2014-05-19 19:38:55

Възложител:

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

Преписка:

00064-2014-0007

Процедура:

Открита процедура

Описание:

Предметът на поръчката включва извършване на следните основни строителни дейности съответно за всяка обособена позиция, както следва:Обособена позиция 1: Обект „Рехабилитация на Път SML2322/SML1314 п.к. II-86 – м. Чудните мостове/ - Забърдо / от км 0+000 до км 2+500; Рехабилитация на Път SML2311 / ІІ – 86 / Хвойна – Орехово от км 0+000 до км 7+251, от общинската пътна мрежа на община Чепеларе, обл. Смолянска;” Обособена позиция 2: Обект „Реконструкция на водопроводна мрежа в с.Богутево, общ.Чепеларе, Главен клон от т.193 до т.103

Краен срок за закупуване на документация

01.07.2014г.

Краен срок за подаване на оферти:

11.07.2014 г.

Състояние:

ЗАТВОРЕНА


ОТГОВОР НА ПОСТЪПИЛО ЗАПИТВАНЕ ОТГОВОР НА ПОСТЪПИЛО ЗАПИТВАНЕ
дата на публикуване: 2014-05-19 19:38:55 | големина: 141.72 KB
|
Съобщение за отваряне на ценови оферти Съобщение за отваряне на ценови оферти
дата на публикуване: 2014-09-23 15:26:06 | големина: 428.68 KB
|