Новини

ПРОЕКТИ

Министерство на околната среда и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2014 г.“ и обявения конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам в нея“ от постъпили 1 368 проекта на общини и кметства, одобриха 206 проекта за финансиране, сред които е и проекта на община Чепеларе за възстановяване на детска площадка в Градски парк. Целта на проекта е благоустрояване на градския парк в град Чепеларе, като се възстанови съществуващата детска площадка, както и обособяване на кът за отдих. 

В рамките на същата кампания от постъпилите 838 проекта на детски градини, са одобрени 147 проекта, сред които е и проекта на ОДЗ „Чепеларе“ – филиал „Радост“ със 
заглавие „Нашата образователна биоградинка“ . Целта на проекта е благоустрояване на двора на филиал „Радост“, превръщането му в приятно място за игра на децата и създаване на биоградинка. За реализиране на част от заложените в този проект цели е предвиден доброволен труд на родители, учители и деца.