Новини

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ СЪБИРА МАТЕРИАЛИ И СПОМЕНИ ЗА НАПИСВАНЕ НА КНИГА ЗА ИСТОРИЯТА НА СКИ СПОРТА В ГРАДА

Предстои Община Чепеларе да реализира идеята за написване и издаване на книга за историята на ски спорта в общината.

По този повод приканваме всички жители, които разполагат със снимки, архивни материали или могат да разкажат спомени, да ги предоставят, като всичко ще бъде записано и оригиналите ще бъдат върнати.

Надяваме се на Вашата отзивчивост!

За повече информация в стая № 11 на Общинска администрация- Чепеларе и на тел. 03051/82 73, 08885 211 127, 0886 135 008.