Обявления и заповеди

ТУРНИР ТЕНИС НА МАСА

Майсторски турнир – 13.05.2014г.

1.     Христо Христев - Чепеларе

2.     Алпер Сали  - ,,Юнак”  - гр. Ардино

3.     Митко Кисов - ,,Юнак” - гр. Ардино

4.     Керим Хасан - ,,Юнак” - гр. Ардино

 

 Момчета

  1.Кадир Мустафа - ,,Юнак” - гр. Ардино

  2. Иван Губеров - Чепеларе

  3. Георги Губеров - Чепеларе

  3. Захареи Мюмюн - ,,Юнак” - гр. Ардино

 

   Момичета

1.     Красимира Ардинска - Чепеларе

2.     Катя Ташева – Чепеларе

3.     Симона Христева – Чепеларе

  3. Златка Христева- Чепеларе

 

Момчета – любители

1.Емил Мишев

2. Цветин Каров

3. Георги Ковачев

3. Янко Димитров

 

ОТБОРНО:

1.     гр. Ардино

2.     гр. Чепеларе

Награди медали и грамоти

 

 

Грамоти:Спортмен - Джодай Али

Най-емоционален – Илия Ардински

Съдия: Калин Петров