Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 30 / 07.05.2014 г.

Уведомявам Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Местни данъци и такси “ гр.Чепеларе, при Васил Сивенов на длъжност  гл.инспектор , от 9,00 до 17,00 часа, за връчване на 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 30 / 07.05.2014 г.     СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 30 / 07.05.2014 г.
дата на публикуване: 2014-05-13 06:23:10 | големина: 67.50 KB
|