Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ
Целта на проекта е да се изгради локална корекция и укрепване на ограничен по обхват участък от речното корито на река Забърдовска /Чукуркьойска/, ляв приток на река Чепеларска, в землището на с Малево, общ. Чепеларе, обл. Пловдив, с дължина на коригирания участък 103 м
файл 1 файл 1
дата на публикуване: 2011-08-05 16:17:49 | големина: 91.71 KB
|
файл 2 файл 2
дата на публикуване: 2011-08-05 16:17:49 | големина: 185.64 KB
|