Обявления и заповеди

ТУРНИР ПО ШАХ – 8.05.2014г.

1 място Иван Губеров -10 точки

2 място Христо Христев – 8 точки

3 място Цветин Каров - 6 точки