Открити процедури

Строителен надзор при извършване на СМР за обект: „Реконструкция на тротоари от уличната мрежа на населени места от община Чепеларе” и „Реконструкция на водопроводна мрежа, с. Богутево, община Чепеларе
Дата на публикуване: 2014-05-08 18:45:29

Възложител:

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

Преписка:

00064-2014-0006

Процедура:

Открита процедура

Описание:

Осъществяване на независим строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи, съгласно изискванията на ЗУТ, приложимата законова и подзаконова нормативна уредба. Мястото на изпълнение на Обособена позиция № 1 е: •Град Чепеларе; •село Хвойна, община Чепеларе; •село Павелско, община Чепеларе; •село Забърдо, община Чепеларе; Мястото на изпълнение на Обособена позиция № 2 е: •село Богутево, община Чепеларе;

Краен срок за закупуване на документация

11.06.2014г.

Краен срок за подаване на оферти:

17.06.2014 г.

Състояние:

ЗАТВОРЕНА


Отговор Отговор
дата на публикуване: 2014-05-08 18:45:29 | големина: 428.75 KB
|
Уведомление за отваряне на ценови оферти Уведомление за отваряне на ценови оферти
дата на публикуване: 2014-07-22 11:05:25 | големина: 392.92 KB
|