Обявления и заповеди

З А П О В Е Д

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 196, ал. 1 и 2 от Закона за устройство на територията,

 

З А П О В Е Д З А П О В Е Д
дата на публикуване: 2014-05-08 18:33:32 | големина: 29.00 KB
|