Обявления и заповеди

ДО КОСТАДИН ТОДОРОВ НАНЕВ ГР.СОФИЯ П.К. 1504 УЛ. “ШЕЙНОВО” 20

Явете се на 21.05.2014 година (сряда) в 11.30 часа в стая № 15 в сградата на общинската администрация, във връзка с Заповед № 155/28.04.2014 г. на Кмета на Община Чепеларе и чл. 196, алинея 2 от Закона за устройство на територията за изслушване относно сгради Ваша съсобственост (жилищна сграда и основи на селскостопанска сграда), находящи се в  Поземлен имот № ІV-1160 по плана на гр.Чепеларе и на адрес ул. Пролет №15 в гр.Чепеларе, за предприемане на необходимите действия от Ваша страна по поправяне, заздравяване или премахване на посочените сгради.

ДО КОСТАДИН ТОДОРОВ НАНЕВ ГР.СОФИЯ П.К. 1504 УЛ. “ШЕЙНОВО” 20 ДО КОСТАДИН ТОДОРОВ НАНЕВ ГР.СОФИЯ П.К. 1504 УЛ. “ШЕЙНОВО” 20
дата на публикуване: 2014-05-08 18:25:01 | големина: 63.50 KB
|