Обявления и заповеди

ДО РАДКА КОСТАДИНОВА МАРИНОВА ГР.ЧЕПЕЛАРЕ УЛ. “ХАН АСПАРУХ” № 6, ЕТ.1, АП.2

Явете се на 21.05.2014 година (сряда) в 11.30 часа в стая № 15 в сградата на общинската администрация, във връзка с Заповед № 155/28.04.2014 г. на Кмета на Община Чепеларе и чл. 196, алинея 2 от Закона за устройство на територията за изслушване относно сгради Ваша съсобственост (жилищна сграда и основи на селскостопанска сграда), находящи се в  Поземлен имот № ІV-1160 по плана на гр.Чепеларе и на адрес ул. Пролет №15 в гр.Чепеларе, за предприемане на необходимите действия от Ваша страна по поправяне, заздравяване или премахване на посочените сгради.

ДО РАДКА  КОСТАДИНОВА МАРИНОВА ГР.ЧЕПЕЛАРЕ УЛ. “ХАН АСПАРУХ” № 6, ЕТ.1, АП.2 ДО РАДКА КОСТАДИНОВА МАРИНОВА ГР.ЧЕПЕЛАРЕ УЛ. “ХАН АСПАРУХ” № 6, ЕТ.1, АП.2
дата на публикуване: 2014-05-08 18:21:03 | големина: 63.50 KB
|