Обявления и заповеди

ДО МАРИН ТОДОРОВ НАНЕВ ГР.СОФИЯ Ж.К. ЛЮЛИН , БЛ. 328 П.К. 1336

Явете се на 21.05.2014 година (сряда) в 11.30 часа в стая № 15 в сградата на общинската администрация, във връзка с Заповед № 155/28.04.2014 г. на Кмета на Община Чепеларе и чл. 196, алинея 2 от Закона за устройство на територията за изслушване относно сгради Ваша съсобственост (жилищна сграда и основи на селскостопанска сграда), находящи се в  Поземлен имот № ІV-1160 по плана на гр.Чепеларе и на адрес ул. Пролет №15 в гр.Чепеларе, за предприемане на необходимите действия от Ваша страна по поправяне, заздравяване или премахване на посочените сгради.

ДО МАРИН ТОДОРОВ НАНЕВ ГР.СОФИЯ Ж.К. ЛЮЛИН , БЛ. 328 П.К. 1336 ДО МАРИН ТОДОРОВ НАНЕВ ГР.СОФИЯ Ж.К. ЛЮЛИН , БЛ. 328 П.К. 1336
дата на публикуване: 2014-05-08 18:15:17 | големина: 64.00 KB
|