Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 94-Д-6 от 02.04.2014 г.

Във връзка с върнати писма, изпратени до Емилия Борисова Бояджиева на адрес: гр. Чепеларе, ул. „Пролет” № 16 и до Никола Дечев Толушев на адрес: гр.Чепеларе, ул.”Пролет”№ 16, Община Чепеларе обявява по реда на чл.61, ал.3 от АПК

СЪОБЩЕНИЕ № 94-Д-6 от  02.04.2014 г. СЪОБЩЕНИЕ № 94-Д-6 от 02.04.2014 г.
дата на публикуване: 2014-04-23 10:29:58 | големина: 64.50 KB
|