Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 94-Д-6 от 02.04.2014 г.

Във връзка с върнато писмо, изпратено до Атанас Георгиев Сираковна адрес: гр.Пловдив, ул.”Тараф Шефченко” № 10, Община Чепеларе обявява по реда на чл.61, ал.3 от АПК

СЪОБЩЕНИЕ № 94-Д-6 от  02.04.2014 г. СЪОБЩЕНИЕ № 94-Д-6 от 02.04.2014 г.
дата на публикуване: 2014-04-08 16:11:05 | големина: 64.50 KB
|