Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 94-К-7 от 22.01.2014 г.

Във връзка с върнато писмо, изпратено до Ивайло Димитров Джонгаров на адрес: с.Забърдо, общ. Чепеларе, обл. Смолян, Община Чепеларе обявява

СЪОБЩЕНИЕ № 94-К-7 от 22.01.2014 г. СЪОБЩЕНИЕ № 94-К-7 от 22.01.2014 г.
дата на публикуване: 2014-04-08 16:09:51 | големина: 64.00 KB
|