Новини

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата покана бихме желали да Ви информираме за възможността да вземете участие в заключителна пресконференция по повод приключване на дейностите по Проект „ПОДОБРЯВАНЕ КОМПЕТЕНТНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕПЕЛАРЕ” с Бенефициент – Община Чепеларе. Проектът се осъществява по Договор No A12-22-90 от 10.04.2013 г. на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Пресконференцията ще се проведе на  09 април 2014 г. (сряда) от 11.30 часа в заседателната зала на 3 етаж в сградата на Общинската администрация град Чепеларе.

Проектът е насочен към подобряване компетентността и ефективността на общинска администрация Чепеларе, чрез провеждане на обучения за повишаване на техните умения и компетенции. Продължителността на проекта бе 12 месеца.

Дейностите, които са реализирани по време на изпълнението на проекта са:

1. Провеждане на обучения за кметове, кметски наместници и служители на ръководни длъжности от общинска администрация – Чепеларе;

2.  Провеждане на обучения за цялата общинска администрация – Чепеларе;

3.  Дейности за информация и публичност;

4.  Подготовка, управление и отчитане на проекта.

Целта на събитието е да се запознае широката общественост с постигнаните по проекта цели, дейности и резултати.

Заповядайте на 09.04.2014 г. от 11.30ч. в заседателна зала на Община Чепеларе, ет.3.