Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 118 гр. Чепеларе, 26.03.2014 година

Във връзка с образуването на избирателни секции за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 година, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връза и чл.8, ал.2 и 4 от Изборния кодекс (ИК)

О Б Р А З У В А М:

ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ на територията на ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ за призвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 година и утвърждавам тяхната номерация и адрес, съгласно приложението, което е неразделна част от настоящата заповед.

ЗАПОВЕД  № 118  гр. Чепеларе, 26.03.2014 година ЗАПОВЕД № 118 гр. Чепеларе, 26.03.2014 година
дата на публикуване: 2014-04-07 10:20:41 | големина: 84.50 KB
|