Обявления и заповеди

Съобщение № 39-00-38 от 31.03.2014 г. за Марияна Ютнер и Станиела Шидл

Във връзка с това, че Марияна Янкова Ютнер с постоянен адрес в България: гр. София, ул. „Иван Вазов” 23, ет.1 живее в Германия и Станиела Янкова Шидл живее в Австрия, Община Чепеларе обявява

Съобщение № 39-00-38 от 31.03.2014 г. за Марияна Ютнер и Станиела Шидл Съобщение № 39-00-38 от 31.03.2014 г. за Марияна Ютнер и Станиела Шидл
дата на публикуване: 2014-03-31 12:28:36 | големина: 67.50 KB
|