ЦУДС - 'ПОМОЩ В ДОМА'

ПРОТОКОЛ - интервю

В изпълнение на договор BG051PO001- 5.1.04-0154-C0001 и на основание Процедура за подбор на персонал по проект „Център за услуги в домашна среда - Чепеларе”, на 27 март 2014 г. в град Чепеларе се проведе интервю с допуснатия кандидат съгласно протокол от 26.03.2014 г. за първия етап на подбора по представени документи. Комисията за провеждане на интервюто е назначена със заповед №155 /22.04.2013 г. на Кмета на Община Чепеларе в състав:

ПРОТОКОЛ - интервю ПРОТОКОЛ - интервю
дата на публикуване: 2014-03-27 15:56:07 | големина: 186.00 KB
|