ЦУДС - 'ПОМОЩ В ДОМА'

ПРОТОКОЛ - документи

Днес 26.03.2014 г. в 17:30 часа в град Чепеларе в изпълнение на договор BG051PO001- 5.1.04-0154-C0001 на основание Процедура за подбор на персонал – II, по проект „Център за услуги в домашна среда - Чепеларе” на представените документи относно съответствието с обявените изисквания, се събра комисия назначена със заповед №155 /22.04.2013 г. на Кмета на Община Чепеларе в състав:

ПРОТОКОЛ - документи ПРОТОКОЛ - документи
дата на публикуване: 2014-03-26 18:54:07 | големина: 184.00 KB
|