Обявления и заповеди

Обявление ІІ-ри участък

за предстоящо отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост за обект  “Път ІІ-86 обход на гр. Чепеларе от км. 0 + 000 до км. 3 + 996.94 на гр. Чепеларе”.

Обявление ІІ-ри участък Обявление ІІ-ри участък
дата на публикуване: 2014-03-26 09:17:03 | големина: 50.50 KB
|