Новини

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Чепеларе, свиква общинските съветници на ХХІІ-то редовно заседание на Общинския съвет на 27.03.2014 година /четвъртък/ от 14.00 часа, в заседателната зала на Община Чепеларе, при следния ДНЕВЕН РЕД:

ДНЕВЕН РЕД ДНЕВЕН РЕД
дата на публикуване: 2014-03-25 15:06:28 | големина: 48.50 KB
|