Новини

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата покана бихме желали да Ви информираме за възможността да вземете участие в пресконференция по повод приключване на дейностите по Проект „Подобряване на ефективността на общинска администрация – Чепеларе чрез оптимизиране на структурата и функциите й”  с Бенефициент – Община Чепеларе. Проектът се осъществява по Договор No 12-11-18 от 25.09.2012 г. на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Пресконференцията ще се проведе на  25 март 2014 г. (вторник) от 12.00 часа в заседателната зала на 3 етаж в сградата на Общинската администрация град Чепеларе.  

ПОКАНА ПОКАНА
дата на публикуване: 2014-03-24 14:52:48 | големина: 45.00 KB
|