Новини

ПОКАНА за участие във фокус група, във връзка с разработване на Общинския план за развитие на община Чепеларе 2014-2020 г.

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР И БИЗНЕС,

Във връзка с разработването на Общински план за развитие (ОПР) 2014-2020 г. и в изпълнение на проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Чепеларе”, Обединение ДЗЗД „Чепеларе 2020” и Общинска администрация Чепеларе Ви каним да вземете участие във фокус групите за разработване на стратегическата рамка и конкретните проектни предложения, които да залегнат в ОПР на община Чепеларе през следващия програмен период 2014 – 2020 г.

ПОКАНА ПОКАНА
дата на публикуване: 2014-03-19 16:30:13 | големина: 57.50 KB
|