Новини

ОБЯВА СНЦ Местна инициативна група ,,Преспа‘‘-общини Баните, Лъки и Чепеларе обявява прием на проектни предложения по мерките от стратегията за местно развитие.

От  19.03.2014г. до 21.03.2014г. в офисите на МИГ,,Преспа‘‘  в с.Баните, гр.Лъки и гр.Чепеларе ще се приемат проектни предложения по следните мерки от стратегията за местно развитие на МИГ,,Преспа‘‘:

                              Мярка

Бюджет по мярката за поканата

1 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия 662 813,70 лв.
2. 321 Основни услуги за населението и икономиката в селските райони 202 072, 09 лв.
3. 322 Обновяване и развитие на населените места 416 685, 60 лв.

 

Информация може да получите в офисите на МИГ,,Преспа‘‘ и на електронната страница -http://www.migprespa.com раздел Мерки.

Офиси на МИГ,,Преспа‘‘:

  • с. Баните-административна сграда, ул.,,Ст.Стамболов‘‘3,ет.2
  • гр.Лъки-ул.,,Възраждане‘’18, до сградата на ОбА
  • гр.Чепеларе-ул.,,Беломорска‘’46, ет.1, бивш ,, Дом за деца и юноши‘‘

Телефони за връзка:

  • Изпълнителен директор: Росен Деянов – 0886 680 366;
  • Експерти: Соня Ружинова – тел: 0888 00 71 26, с. Баните
  • Надежда Бабугерова, тел: 0882 42 11 13, гр.Лъки
  • Екатерина Янкова – тел: 0888 61 59 56, гр.Чепеларе