Новини

Дискусионна среща за референдумите на местно ниво

На 20 март 2014 г. от 15,00 часа в Залата на Общината в град Чепеларе ще се проведе дискусионна среща на тема „Пряката демокрация”, организирана съвместно от Европейския институт и Oбщина Чепеларе. На събитието ще присъстват Kметът на община Чепеларе г-н Тодор Бозуков, общински съветници, представители на общинската администрация, граждани и граждански организации. В срещата ще вземат участие преподавателите от Нов български университет и Софийски университет доц. д-р Антон Гълъбов и д-р Атанас Славов. Пред участниците в срещата  ще бъде представена законодателната рамка за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и възможностите за използването на инструментите на пряката демокрация при решаване на проблеми свързани с развитието на община Чепеларе.

Планираната среща е част от серия от 14 местни дискусии по проект „Разширяване използването на съвременните инструменти на пряката демокрация на местно ниво, чрез българо-швейцарско сътрудничество”, който се изпълнява съвместно от Европейския институт и Центъра за пряка демокрация към Цюрихския университет. Проектът цели създаването на българо-швейцарско партньорство на база на швейцарския академичен и практически опит в използването на пряката демокрация и останалите инструменти за гражданско участие, които са приложими на местно ниво в България. Планираните дейности имат за цел да стимулират структурите на гражданското общество и представителите на местните власти да започнат по-активно да използват инструментите на пряката демокрация и включването на гражданско участие при решаване на належащи ежедневни въпроси.