Новини

МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН В ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ И ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА

На 12.03.2014г. за поредна година в Община Чепеларе се проведе инициативата „Мениджър за един ден”. В 09:00 часа мениджърите, ученици от СОУ „Васил Дечев”- Чепеларе, бяха посрещнати в Заседателната зала на Обшина Чепеларе от г-н Тодор Бозуков - Кмет на Община Чепеларе, г-н Георги Костадинов - Заместник-кмет на Община Чепеларе, г-н Боран Хаджиев - Заместник-кмет на Община Чепеларе и експертите от общинска администрация. След това младежите поеха управлението на Община Чепеларе.

В 11:00 часа всички присъстваха на официално подписване на Договор за сътрудничество между Община Чепеларе и Техничиски университет - Варна. Двустранното споразумение беше подписано от г-н Тодор Бозуков- Кмет на Община Чепеларе, г-ца Анжела Вълкова- Кмет на Община Чепеларе, участник в инициативата „Мениджър за един ден” и проф. д-р инж. Овид Фархи - Ректор на Технически университет- Варна. Договорът регламентира сътрудничество в областта на участие в Европейски проекти, обучение на специалисти на Община Чепеларе, сътрудничество в областта на енергийната ефективност.

След приключване на работния ден всеки от учениците получи сертификат за участие в Националната инициатива “Мениджър за един ден” 2014.

Елена Чекръкчиева-ученичка в ІХ- ти клас на СОУ „Васил Дечев”- Чепеларе