Бюджет на Община Чепеларе

РЕШЕНИЕ No 434

Взето с Протокол 35 от заседание на Общински съвет – Чепеларе, проведено на 17.02.2014 година

ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Чепеларе за 2014 год.

 

РЕШЕНИЕ No 434 РЕШЕНИЕ No 434
дата на публикуване: 2014-03-05 15:00:53 | големина: 727.89 KB
|