Бюджет на Община Чепеларе

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Тодор Бозуков – Кмет на община Чепеларе

Относно: Приемането на бюджета на община Чепеларе за 2014 год. 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
дата на публикуване: 2014-03-05 14:58:48 | големина: 931.44 KB
|