Открити процедури

Строително монтажни работи за реализиране на инвестицията по проект № 31/3/3210296 „Изграждане на водопроводна мрежа, с. Богутево, община Чепеларе
Дата на публикуване: 2014-03-05 13:49:59

Избор на изпълнител за обществена поръчка: “Строително монтажни работи за реализиране на инвестицията по проект № 31/3/3210296 „Изграждане на водопроводна мрежа, с. Богутево, община Чепеларе”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство Глава пета от Закона за обществените поръчки с предмет: “Строително монтажни работи за реализиране на инвестицията по проект № 31/3/3210296 „Изграждане на водопроводна мрежа, с. Богутево, община Чепеларе”

Уникален номер в регистъра на АОП: 00064-2014-0002
Публикувано на: 05 март 2014
Валидно до: 28.04.2014г., 17:30

Община Чепеларе, наричана по-нататък „ВЪЗЛОЖИТЕЛ", организира производство по възлагане на обществена поръчка за Строителство по реда на Глава пета от Закона за обществените поръчки - чрез открита процедура, с предмет: „Строително монтажни работи за реализиране на инвестицията по проект № 31/3/3210296 „Изграждане на водопроводна мрежа, с. Богутево, община Чепеларе”

Желаещите да закупят документация за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка могат да направят това в деловодството на административната сграда на община Чепеларе, находяща се в град Чепеларе на адрес ул. „Беломорска" № 44Б, всеки работен ден от 08:30 часа до 17.30 часа до 21.04.2014г.

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg 00064-2014-0002


Отговор Отговор
дата на публикуване: 2014-03-05 13:49:59 | големина: 229.55 KB
|
Уведомление за отваряне на ценови оферти Уведомление за отваряне на ценови оферти
дата на публикуване: 2014-07-28 14:20:59 | големина: 353.60 KB
|
Съобщение за провеждане на публичен жребий Съобщение за провеждане на публичен жребий
дата на публикуване: 2014-08-01 17:31:43 | големина: 76.00 KB
|