Новини

ПОКАНА КЪМ ГРАЖДАНИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО ВИЗИЯТА, ПОЛИТИКИТЕ, ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ В РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

Уважаеми съграждани,

Община Чепеларе изпълнява проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Чепеларе”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В тази връзка се осъществява анкетно проучване за установяване на конкретните мнения и препоръки на местната общност с цел формулирането на визия, цели и приоритети за развитие на община Чепеларе за периода 2014-2020 г.

Моля отделете време да изразите своето мнение до 30.03.2014 год. включително чрез приложените анкетни карти.

Те се попълват директно чрез следните линкове:

АНКЕТНА КАРТА-ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО:

https://www.surveymonkey.com/s/OPR-Chepelare-GO

АНКЕТНА КАРТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА:

https://www.surveymonkey.com/s/OPR-Chepelare_biz

 

Искрено се надявам на ползотворно сътрудничество.

 

С Уважение,

Тодор Бозуков

Кмет на Община Чепеларе