Новини

ПОЗДРАВ НА Г–Н ТОДОР БОЗУКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ПО ПОВОД 3 МАРТ – НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ,

136- години ни делят от онзи Трети март, когато в Сан Стефано се полагат подписите, ознаменували края на Руско-турската война и раждането на българската свобода.

В деня, когато честваме Освобождението на България, ние отново преоткриваме и преосмисляме свободата като ценност. За нас, българите, тя е белязана с особен знак - изстрадана в петвековно робство, дълго желана и отстоявана. Тя е символ на достойнствата ни като народ.

След овладяването на Тракийската низина и Пловдив руските войски настъпват тежко и мъчително към Родопите. На 13 януари 1878 година русите нощуват в Наречен. На другия ден отрядът на генерал Черевин пристига в Павелско, тържествено посрещнат от населението. На 16 януари бригадата потегля към Чепеларе с много трудности. Цялата пътека е застлана с преспи и на много места я пробиват с гърди. След обяд населението на Чепеларе излиза да посрещне своите освободители. В летописните бележки на свещеник Марин Караджов четем: „На 16, вторник, дойдоха руски казаци... ние се зарадвахме... Тогава излезохме всички българи – мъже, жени, та ги посрещнахме и от радост плачехме...”

Нека да помним призивът от Възраждането – ние, българите, сме европейски народ с достойнство и самочувствие, че „и ний сме дали нещо на света”. Този призив е необходим за всички времена, призив за национално развитие и просперитет.

Нека точно на този ден ние се почувстваме по- големи българи и се гордеем с родината си! Да забравим разделение, различия и спорове! Да бъдем достойни и горди наследници на тези, които са отдали живота си, за да има днес България!

Свеждайки глава пред подвига на именни и безименни герои извоювали свободата на Отечеството, оттдаваме заслужена почит към всички борци за независимост. България я има и ще я има.

Поклон пред подвига на загиналите за свободата!

Честит празник!