Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 26-00-271 от 23.01.2014 г.

Във връзка с върнато писмо, изпратено до Георги Христов Раев на адрес: гр. Пловдив, ул. „Волга” 4, Община Чепеларе обявява