Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 94 А-191 от 16.01.2014 г.

Във връзка с върнати писма, изпратени до Мария Димитрова Будева на адрес: гр. Пловдив, ул. „Разслатица” 12, ет.8, ап.12, Велина Илиева Будева на адрес: гр. Пловдив, бул. „България” 198 и Веселин Тодоров Кехайов на адрес: гр.Пловдив, ул.”Николай Палаузов” 6, Община Чепеларе обявява

СЪОБЩЕНИЕ № 94 А-191 от 16.01.2014 г. СЪОБЩЕНИЕ № 94 А-191 от 16.01.2014 г.
дата на публикуване: 2014-02-28 17:01:44 | големина: 66.00 KB
|