Публични покани

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ към обществени поръчки за Строителни надзори
Дата на публикуване: 2014-02-28 16:57:24

1. Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: Рехабилитация на път SML2322/SML1314 п.к. II-86-м. Чудните мостове-Забърдо от км. 0+000 до км. 2+500; Рехабилитация на път SML2311 /II-86/ Хвойна-Орехово от км. 0+000 до км. 7+251 от общинската пътна мрежа на Община Чепеларе; Реконструкция на водопроводна мрежа в с.Богутево, гл.кплон от т.1932 до т.103

2. Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: Рехабилитация на магистрален водопровод за водоснабдителна група „Орехово-Малево-Хвойна-Павелско

3. Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: Основен ремонт на общински път - разклон с.Богутево-с.Острица-с.Лилеково

4. Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: Реконструкция и изграждане на тротоари от уличната мрежа на населени места в община Чепеларе

5. Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи  на обект: Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Богутево


ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ към обществени поръчки за Строителни надзори ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ към обществени поръчки за Строителни надзори
дата на публикуване: 2014-02-28 16:57:24 | големина: 4.15 MB
|