Публични покани

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ към обществена поръчка с предмет
Дата на публикуване: 2014-02-28 16:54:28

"Рехабилитация на магистрален водопровод за водоснабдителна група „Орехово-Малево-Хвойна-Павелско"


ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ към обществена поръчка ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ към обществена поръчка
дата на публикуване: 2014-02-28 16:54:28 | големина: 2.16 MB
|