Публични покани

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ към обществена поръчка с предмет
Дата на публикуване: 2014-02-28 16:53:13

"Рехабилитация на път SML2322/SML1314 п.к. II-86-м. Чудните мостове-Забърдо от км. 0+000 до км. 2+500; Рехабилитация на път SML2311 /II-86/ Хвойна-Орехово от км. 0+000 до км. 7+251 от общинската пътна мрежа на Община Чепеларе; Реконструкция на водопроводна мрежа в с.Богутево, гл.кплон от т.1932 до т.103"


ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ към обществена поръчка с предмет ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ към обществена поръчка с предмет
дата на публикуване: 2014-02-28 16:53:13 | големина: 2.79 MB
|