Новини

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ

Във връзка с предстоящия християнски празник Сирни заговезни (Пустове) на 02.03.2014 г. и традицията да се палят огньове, бихме искали да Ви напомним, че е забранено паленето на гуми, отработени масла и синтетични материали. При горенето им се отделят въглероден окис, въглероден двуокис, летливи органични съединения, циановодород, метан, тежки метали, фурани и диоксини, които са канцерогенни, вредни и опасни за човешкото здраве.