Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 94-Д-6 от 22.01.2014 г.

Във връзка с върнато писмо, изпратено до Атанас Георгиев Сираков на адрес: гр. Пловдив, ул. „Тараф Шефченко” 23, ет. 3, ап. 6, Община Чепеларе обявява

СЪОБЩЕНИЕ № 94-Д-6  от  22.01.2014 г. СЪОБЩЕНИЕ № 94-Д-6 от 22.01.2014 г.
дата на публикуване: 2014-02-26 12:08:08 | големина: 64.50 KB
|