Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 94-С-339 от 11.02.2014 г.

Във връзка с върнато писмо, изпратено до Анастасия Костадинова Шокова на адрес: гр. София, ул. „Погледец” 24, вх.Б, ет.5, ап.33, Община Чепеларе обявява

СЪОБЩЕНИЕ № 94-С-339 от 11.02.2014 г. СЪОБЩЕНИЕ № 94-С-339 от 11.02.2014 г.
дата на публикуване: 2014-02-26 12:06:32 | големина: 64.00 KB
|