Открити процедури

СЪОБЩЕНИЕ - Избор на изпълнител на СМР за следните обекти
Дата на публикуване: 2014-02-24 17:41:28

На основание Чл. 39, ал. 1, т.6 от Закона за обществените поръчки и Решение 8 от 24.02.2014г. на Кметът на Община Чепеларе се прекратява общствена поръчка открита с Решение 4 от 27.01.2014г. с предмет: „Избор на изпълнител на СМР за следните обекти: 1. "Реконструкция на водопровод и канализация по ул."Перелик"" Етап I - от ул."Беломорска" до Детска градина, в гр. Чепеларе, по плана на град Чепеларе". 2. "Реконструкция на водопровод и канализация по ул."Перелик"" Етап II - от Детска градина до кръстовището под хотел "Родопски дом", в гр. Чепеларе, по плана на град Чепеларе".