Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 94 А-191 от 16.01.2014 г.

Във връзка с върнато писмо, изпратено до Тодора Йоакимова Милева и Даряна Савчева Савова на адрес:  гр.Перник, ул.”Юрий Гагарин” 36,  вх.Б, ет.6, ап. 66, Община Чепеларе обявява

СЪОБЩЕНИЕ № 94 А-191  от  16.01.2014 г. СЪОБЩЕНИЕ № 94 А-191 от 16.01.2014 г.
дата на публикуване: 2014-02-21 10:06:39 | големина: 66.00 KB
|