Обявления и заповеди

СЪOБЩЕНИЕ № 94-Д-6 от 22.01.2014 г.

Във връзка с върнато писмо, изпратено до Никола Дечев Толушев на адрес: гр. Чепеларе, ул. „Пролет” 16, Община Чепеларе обявява

СЪOБЩЕНИЕ № 94-Д-6  от  22.01.2014 г. СЪOБЩЕНИЕ № 94-Д-6 от 22.01.2014 г.
дата на публикуване: 2014-02-05 12:27:17 | големина: 64.50 KB
|