Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № Пп-И-122(1) от 18.12.2013 г.

Във връзка с върнато писмо, изпратено до Пейко Георгиев Джинев на адрес: гр. Асеновград, ул. „Волга” 3, Община Чепеларе обявява

СЪОБЩЕНИЕ №  Пп-И-122(1) от 18.12.2013 г. СЪОБЩЕНИЕ № Пп-И-122(1) от 18.12.2013 г.
дата на публикуване: 2014-02-05 12:25:53 | големина: 64.50 KB
|