Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № Пп-И-122(3) от 19.12.2013 г.

Във връзка с върнато писмо, изпратено до Дона Василева Зайкова на адрес: гр. Асеновград, ул. „Гергана” 17, Община Чепеларе обявява

СЪОБЩЕНИЕ №  Пп-И-122(3) от 19.12.2013 г. СЪОБЩЕНИЕ № Пп-И-122(3) от 19.12.2013 г.
дата на публикуване: 2014-02-05 12:23:10 | големина: 64.50 KB
|